Rekvizīti

SIA ”AK12”

Vienotais reģ. nr. 44103026540
PVN reģ. Nr. LV44103026540

Juridiskā adrese:
“Kalnmeijas”, Brandeļi,
Kocēnu novads, Kocēnu pagasts, LV-4220
Latvija

Tālrunis: 64207430
Fakss: 64207445
E-pasts: anita@riepueksperts.lv
www.riepueksperts.lv

Banku rekvizīti:

1. AS “SEB Banka”
Koda nr. UNLALV2X
Konta nr. LV52UNLA0050001568793

2. AS „DNB banka”
Koda nr. RIKOLV2X
Konta nr. LV71RIKO0002013241684

Valdes loceklis: Helmuts Štrauhs