Kas jāzina par riepu marķējumu

Jaunais Eiropas Savienības riepu marķējums

Jaunā Eiropas Savienības (ES) riepu marķēšanas sistēma, kas stājusies spēkā 2012. gada novembrī, nosaka rādītājus, kas attiecināmi uz satiksmes drošību un ietekmi uz apkārtējo vidi. Svarīgākie rādītāji: ekonomiskums, trokšņu līmenis un riepas saķere uz slapja ceļa seguma. Turpmāk visām riepām jābūt marķētām ar speciālu ES uzlīmi, kas ļauj novērtēt riepu pēc tās raksturlielumiem.

Degvielas patēriņa efektivitāte

Riepu ar samazinātu rites pretestību raksturo mazāka berze un protektora nodilums. Attiecīgi samazinās arī degvielas patēriņš. Riepas rites pretestības mērījums, kas ietekmē automašīnas degvielas patēriņa efektivitāti, saskaņā ar jauno marķējumu tiek vērtēts no A (augsts vērtējums) līdz G (zems vērtējums).

 • A (zaļā krāsa) – visaugstākie ekonomijas rādītāji
 • G (sarkanā krāsa) – viszemākie ekonomijas rādītāji
 • Apzīmējums D vieglajām pasažieru automašīnām netiek izmantots

Saķere uz mitra seguma

Tā ir riepas protektora spēja saglabāt kontaktu ar ceļa segumu. ES marķējums norāda tikai vienu aspektu – riepas bremzēšanas veiktspēju. Saķere uz slapjām ceļa virsmām tiek vērtēta no A (augstākais vērtējums) līdz F (zemākais vērtējums). Apzīmējumi D un G vieglajām pasažieru automašīnām netiek izmantoti.

Trokšņu līmenis

Riepas troksnis ir daļa no kustībā esošas automašīnas kopējā trokšņu fona. Izvēloties riepas ar zemāku trokšņu līmeni, tiek ievērojami samazināta akustiskā ietekme uz apkārtējo vidi.

Saskaņā ar ES normatīvajiem dokumentiem jaunajā riepu marķējumā izmanto trīs apzīmējumus:

 • 1 melns vilnis: minimāla trokšņu līmeņa apzīmējums ( 3 un vairāk decibelu zem ES normatīvā noteiktā līmeņa);
 • 2 melni viļņi: mērena trokšņu līmeņa apzīmējums (līdz 3 decibeliem zemāks līmenis par ES normatīvā noteikto);
 • 3 melni viļņi: maksimāla trokšņu līmeņa apzīmējums (virs ES normatīvā noteiktā).

Riepu pamatapzīmējumi

 • Uz riepas sāniem vai sānu malas atrodas visa nepieciešamā riepas informācija, kas norādīta ar speciāliem apzīmējumiem;
 • Riepas tips (P). Nosaka riepai pareizo lietojumu. Ar P (vai bez simbola) apzīmē pasažieru transportlīdzekļu riepu. LT nozīmē to, ka riepa paredzēta vieglajām kravas automašīnām.
 • Riepas platums. Riepas platums milimetros no viena sāna līdz otram;
 • Riepas augstums. Riepas profila (sānu malas) augstums procentuālajā attiecībā pret platumu;
 • Riepas uzbūve (R vai B). Sniedz informāciju par uzbūvi. “R” apzīmē radiālo riepu, kas savukārt nozīmē, ka riepas karkasu veido kordu armatūra. Kordi ir auduma slāņi, kas veido riepas karkasu un stiepjas radiāli no apmales līdz apmalei. “B” apzīmē diagonālo riepu, kas savukārt nozīmē, ka riepas karkasu veidojošie korda slāņi novietoti diagonāli no aploces malas pret otru aploces malu un konstrukcijas stiprības nolūkos atrodas šķērsām viens pret otru;
 • Diska diametrs. Tas ir platums collās no vienas diska malas līdz otrai.
 • Kravnesības indekss. Norāda maksimālo pieļaujamo svaru, ko iztur riepa ar pareizu gaisa spiedienu. Maksimālais svars norādīts uz riepas sānu malas gan kilogramos, gan mārciņās. Atļauts uzstādīt riepas ar lielāku kravnesības indeksu, bet tas nedrīkst būt mazāks par ražotāja noteikto;
 • Ātruma koeficients. Norāda maksimālo konkrēto riepu darba ātrumu, kuru testa apstākļos trasē riepa spēj izturēt 10 minūšu laikā, nesadaloties fragmentos. Jāņem vērā tas, ka šis lielums saistīts tikai ar riepas ātruma parametriem un nav paredzēts kā ieteikums pārsniegt ar likumu noteiktos ātruma ierobežojumus. Vienmēr ievērojiet atļauto braukšanas ātrumu;
 • DOT. ASV Transporta departamenta noteiktais riepu identifikācijas numurs, ietver arī četrciparu kodu, kas apzīmē riepas izgatavošanas datumu, piemēram, 0113 = 2013. gada 1. nedēļa;
 • TWI. Protektora nodiluma rādītājs;
 • M + S. Apzīmējums ziemas riepām (dubļi + sniegs jeb Mud+Snow).